Başkonsolosluk Çalışanları

 

Bayan Bahia LEBCIR               Başkonsolos                                                                                     0212 356 95 16/17/18

Bay Rachid AZAIZIA                Başkonsolos yardımcısı                                                                   0212 356 95 16/17/18

Bay Ali AOUBID                      Başkonsolos muavini     Konsolosluk kayıt işlemleri bölümü          0212 356 95 16/17/18

Biometrik pasaport ve nüfus işlemleri

Bay Abdelouahab NESSAB      Başkonsolos muavini     Vize, Ticari ve idari tastik bölümü            0212 356 95 16/17/18

Bayan Karima GHERMOUL    Mali ve İdari İşler Ataşesi                                                               0212 356 95 16/17/18